สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 61

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30-16.30 ทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 61 ณ ห้อง 5202 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ และมีการแนะนำคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น