สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานไหว้ครูประจำปี 2561

ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในพิธีนี้ ในปีนี้ได้มีการจัดประกวดพานสวนงามทั้งดอกไม้ ธูปเทียน และความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น