สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 7

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการดินเค้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 7 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ "STOP SOIL EROSION SAVE OUR FUTURE " ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น ในวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น