พิธีไหว้ครูสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2562นักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีไหว้ครู
ณ หมวดดินและปุ๋ย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00-11.30 น. โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน และมีการประกวดรางวัลพานสวยงามอีกด้วย


 
 
 
 
ภาพกิจกรรม