กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นำโดย รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกิจกรรมได้ปลูกต้นไม้ด้วยกันทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ต้นรัง ยางเหียง ปอเทือง ทานตะวัน ดาวเรือง ดาวกระจาย และกระดุมทอง

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม