สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย​พิเศษ​
เรื่อง "Carbonaceous greenhouse gases mitigation and restoration of degraded soil in tropical region"
ในงานประชุม "2020 Ryudai-International Agricultural Program (IAP)- International Seminar on Tropical Agriculture"
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง "Carbonaceous greenhouse gases mitigation and restoration of degraded soil in tropical region" ในงานประชุม "2020 Ryudai-International Agricultural Program (IAP)- International Seminar on Tropical Agriculture" ซึ่งจัดโดย University of the Ryukyus​ (Japan) ร่วมกับ Ibaraki University (Japan) Bogor Agricultural University (Indonesia) Ruhuna University (Sri Lanka) และ Khon Kaen University (Thailand) ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้บรรยายพิเศษจำนวน 15 คน จาก 7 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า 70 คน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในแต่ละประเทศได้รับฟังการบรรยายพิเศษและเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัยทางด้านการเกษตรซึ่งในการบรรยายแตาละครั้งนั้นนักศึกษาจะได้รับโจทย์คำถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย


 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น