สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์สมบัติดินเบื้องต้น


วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ทางสาขาวิช ได้จัดการสะท้อนผลหลักสูตรสาขาวิชาฯ และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563 ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ พี่บัณฑิตฯและน้องๆ ในสาขาวิชาฯ ทุกชั้นปีเข้าร่วมงานเพื่อต้อนรับพี่ๆ กลับบ้าน ทางสาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนอีกครั้งนะคะ
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น