สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศิษย์เก่า Aggie'51 มอบมอบคูลเลอร์น้ำจำนวน 2 ใบ
และพัดลมตั้งพื้นจำนวน 1 ตัว


สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณพี่ศิษย์เก่าปฐพีศาสตร์รุ่น 51 (Soil 51) ที่ได้มอบคูลเลอร์น้ำจำนวน 2 ใบ และ พัดลมตั้งพื้นจำนวน 1 ตัว ให้กับทางสาขาวิชาฯ นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น