สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตปฐพีศาสตร์ รุ่น 53 มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิและกาต้มน้ำ


ขอขอบคุณบัณฑิตปฐพีศาสตร์ รุ่น 53 ที่ได้มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิและกาต้มน้ำให้สาขาวิชาฯ
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น