สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์สมบัติดินเบื้องต้น


ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ให้ความรู้น้องปี 1 คณะเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์สมบัติดินเบื้องต้น ของพี่ๆชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 1, 3 และ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น