สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563


ขอแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 19
และศิษย์เก่าสาขาปฐพีศาสตร์ฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น