สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศิษย์เก่า Aggie'53 มอบชั้นวางรองเท้าจำนวน 3 ชุด


ขอขอบคุณศิษย์เก่า Aggie' 53 และสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13 ได้มอบชั้นวางรองเท้า ให้กับสาขาวิชาฯ จำนวน 3 ชุด
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น