สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสรุปงานกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


การบรรยายสรุปงานกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาฯ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมสรุปงาน ถ่ายทอดประสบการณ์และให้คำแนะนำน้องๆ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ นี้ในปีถัดๆไป
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น