สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการสอบสัมภาษณ์รอบโควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบออนไลน์


ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบออนไลน์
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น