สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ 2564


         ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "นายสิทธิพร เข็ดคม" ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ 2564 ในสาขาบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้ "โครงการรู้รักษ์ห่วงใยใส่ใจสังคม" ของสโมสรโรตารีจตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น