สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564


         ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 18 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น