สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาพบรรยากาศงานรับปริญญา ปี 2564
ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


         ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ด้วยนะคะ ภาพบางส่วนของงานรับปริญญาปีนี้ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมค่ะ

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น