สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


         ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน สายอาจารย์ โดยทางสาขาวิชาฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Soil physics
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
         
         


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น