สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครแบบโควต้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์


         ภาพบรรยากาศบางส่วนของการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครแบบโควต้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น