สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเกษตรศาตร์


         ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเกษตรศาตร์ ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีคุณวิชญะ พงศ์ผาสุก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 29 เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การวางแผนชีวิตเมื่อสำเร็จการศึกษา” และคุณสุรชัย ไชยคำภา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 33 เป็นวิทยากรในหัวข้อ “อาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการในโลกอนาคต” ด้วย

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น