สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)


         ภาพบรรยากาศของการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 4 (รับตรงอิสระ) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น