สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


         ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ผสมดินปลูก จับสายรหัส และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชั้นปี ณ หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น