สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการ Kickoff meeting โครงการสมทบทุน
เพื่อซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศิษย์เก่า จัดโครงการ Kickoff meeting โครงการสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ศิษย์เก่าปฐพีศาสตร์ รุ่นที่ 18 รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่: เลขบัญชี: 661-4-21163-3
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี: กองทุนคืนสู่เหย้าชาวดิน (พฤกษา หล้าวงษา และธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (ปิดโครงการ)

#สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

เนื้อหาข่าว: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น