สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
ได้รับรางวัล “Youth SDN Awards 2022” ประจำปี 2565         เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นายสิทธิพร เข็ดคม รหัสนักศึกษา 633030037-8 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล “Youth SDN Awards 2022” ประจำปี 2565 ณ สถาบันวิชาการ เอ็นที จังหวัดนนทบุรี
โดยรางวัลดังกล่าวได้พิจารณามอบให้แก่เด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมอบรางวัลโดยเครือข่ายเยาวชน YSDN ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น