สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565         ขอแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์ รุ่นที่ 19 ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
โดยท่านจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากผู้แทนพระองค์ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2565


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น