สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ มอบเงินสมทบทุน
ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ         สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับสาขาวิชาฯ เพื่อใช้ในโครงการสมทบทุนซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น