สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565         วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565 ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ บุคลากร พี่บัณฑิตฯและน้องๆ ในสาขาวิชาฯ ทุกชั้นปีเข้าร่วมงานเพื่อต้อนรับพี่ๆกลับบ้านสีเขียวรั้วสีอิฐ


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น