สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565         ประมวลภาพถ่ายหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น