สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดิน เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ "นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG by AG KKU"         ศูนย์เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดิน เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ "นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG by AG KKU" ให้ความรู้เกี่ยวกับไส้เดือนดิน ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการด้านข้างอาคารนิทรรศการจตุรมุข และมีการจัดจำหน่ายสินค้าจากศูนย์ ฯ ได้แก่
- มูลไส้เดือนดิน
- วัสดุเพาะกล้ากัญชาผสมมูลไส้เดือนดิน
- วัสดุเพาะเมล็ดผสมมูลไส้เดือนดิน
- น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
- MICROGREENS
📍 สามารถเลือกซื้อ และอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้ที่จุดจำหน่ายบริเวณด้านหน้าทางเข้าฝั่งทิศตะวันออกของงานติดกับแปลงดอกไม้ หรือสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 087-238-7861 📞
❤️มาอุดหนุนพวกเรากันเยอะๆนะคะ❤️

นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG by AG KKU

ศูนย์เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดิน เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ให้ความรู้เกี่ยวกับไส้เดือนดิน
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น