สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง
ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"         
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง
ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการเกษตร มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น